Tworzenie przysłówków od przymiotników

Tworzenie przysłówków od przymiotników: Adj » Adv

Większość przysłówków tworzymy przez dodanie do przymiotnika końcówki -ly, np.:

-ly
boastful » boastfully zarozumiale
wise » wisely mądrze
strong » strongly mocno
weak » weakly słabo
definite » definitely zdecydowanie

Ale:

1. Gdy przymiotnik zakończony jest na -y, przed dodaniem końcówki -ly zmieniamy -y na -i- *:

easy » easily łatwo, z łatwością
busy » busily pracowicie, skrzętnie
merry » merrily radośnie, wesoło
happy » happily szczęśliwie

* Od tej zasady jest kilka wyjątków:

coy » coyly nieśmiało, wstydliwie
shy » shyly nieśmiało
sly » slyly chytrze, przebiegle

2. Gdy przymiotnik jest zakończony na -le po spółgłosce, przysłówek utworzymy zamieniając -le na -ly:

impossible » impossibly niemożliwie
idle » idly bezczynnie, leniwie
fashionable » fashionably modnie
reasonable » reasonably rozsądnie

3. Gdy przymiotnik jest zakończony na -ic, przysłówek ma końcówkę -ically*:

energetic » energetically energicznie
frantic » frantically gorączkowo, rozpaczliwie
systematic » systematically systematycznie
tragic » tragically tragicznie

Wyjątek:

public » publicly publicznie

4. W przypadku kilku przymiotników przysłówek utworzony przez dodanie do nich końcówki -ly ma inne znaczenie:

HARD twardy, ciężki » HARDLY ledwo, prawie wcale
LATE późny » LATELY ostatnio

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.