Imiesłowy czynne i bierne

Imiesłowy czynne i bierne

verb TIRE męczyć
noun TIREDNESS zmęczenie
tiring męczący
tired zmęczony
verb BORE nudzić
noun BORE nudziarz
noun BOREDOM nuda
boring nudne, nudzące
bored znudzony
verb AMAZE zadziwiać
noun AMAZEMENT zdumienie
amazed zadziwiony
amazing zadziwiające
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.