Tworzenie rzeczowników z czasowników

Tworzenie rzeczowników z czasowników: V » N

-er (nazwy zawodów lub określenia osób wykonujących czynność)
work » worker pracownik
employ » employer pracodawca
dance » dancer tancerz

-ee (określenia 'biernych' osób podlegających jakiejś czynności)
employ » employer czynny - zatrudnia » employee bierny - zatrudniany
train » trainer trenuje kogoś » trainee jest trenowany
examine » examiner egzaminujący » examinee egzaminowany
-ation
examine » examination egzamin
organize » organization organizacja
purify » purification oczyszczanie
speculate » speculation spekulacja
simplify » simplification uproszczenie
-ment
agree » agreement zgoda
fulfil » fulfilment spełnienie
move » movement ruch
imprison » imprisonment uwięzienie
-al
deny » denial zaprzeczenie
renew » renewal odnowa
arrive » arrival przyjazd
approve » approval poparcie
bury » burial pochówek
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.