Tworzenie rzeczowników od przymiotników

Tworzenie rzeczowników od przymiotników: Adj » N

Czasem wystarczy dodanie końcówki, w wielu przypadkach jednak forma rzeczownika dość znacznie odbiega od przymiotnika:

-ness
happy » happiness szczęście
lazy » laziness lenistwo
agressive » agressiveness agresywność
direct » directness bezpośredniość
-ity, -ety
obscure » obscurity niejasność
clear » clarity jasność
sober » sobriety trzeźwość
complex » complexity złożoność

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.