Tworzenie czasowników od przymiotników

Tworzenie czasowników od przymiotników: Adj » V

-en
sharp+EN » sharpen naostrzyć
ripe+EN » ripen dojrzeć
deep+EN » deepen pogłębić
flat+EN » flatten spłaszczyć
weak+EN » weaken osłabić
deaf+EN » deafen ogłuszyć
tight + EN » tighten zacieśnić
en-
EN+large » enlarge powiekszyć
EN+rich » enrich wzbogacić
-ify
solid » solidify wzmocnić
pure » purify oczyścić
false » falsify fałszować
-ise
-ize
familiar » familiarise zapoznawać się z czymś
modern » modernise modernizować

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.