'awake' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

awake

II forma (past tense)

awoke

III forma (past participle)

awoken

posłuchaj wymowyplay
obudzić

odmiana awake w przykładach:

I forma

playHis arrival will probably awake some memories.Jego przyjazd prawdopodobnie obudzi niektóre wspomnienia.

II forma

playA strange noise awoke him in the middle of the night.Dziwny hałas obudził go w środku nocy.
playWhen they finally awoke from a long sleep, they didn't know where they were.Kiedy w końcu zbudzili się z długiego snu, nie wiedzieli, gdzie są.

III forma

playI'm afraid that their proposal has awoken old disagreements between parties.Obawiam sie, że ich propozycja obudziła dawne niesnaski międzypartyjne.

IV forma

playThe patient's slowly awaking.Pacjent powoli się wybudza.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: