Filologia angielska - słownictwo

Zestaw 2500 słówek i wyrażeń przydatnych na studiach filologii angielskiej oraz osobom uczącym się angielskiego na zaawansowanym poziomie.

1-50 z 2565
poprzednia |
Wyrażenie
Kategoria
Definicja
Tłumaczenie
Przykład
to pour out
Communication
to tell someone everything about your thoughts, feelings, especially because you feel very unhappy.
wylać przed kimś swoje żale

He poured out all his troubles to Laura.

interrogative
Communication
having the form of a question.
pytający

"Who" and "what" are interrogative pronouns.

argot (<I>slang</I>)
Communication
informal expressions used by a particular group of people such as criminals.
slang

Don't speak to me in this ugly argot!

affiliation
Communication
the fact of being involved with or a member of a political or religious organization.
powiązanie

What are her political affiliations?

to relent
Communication
to change your attitude and become less strict or cruel.
ulegać,ustępować

Her parents finally relented and allowed her to go.

to be at each other's throats
Communication
to fight and argue.
skakać sobie do gardła

He's her brother, but they're always at each other's throats.

to convey
Communication
to express what you think or feel; to communicate something.
wyrażać, przekazywać

His tone conveyed an unmistakable warning.

receptive
Communication
willing to consider new ideas or listen to someone else's opinions.
otwarty

He's a very kind and receptive young man.

to butt in
Communication
to interrupt a conversation.
wtrącać się

Stop butting in!

to blurt out
Communication
to say sth suddenly and without thinking because you are nervous or excited.
wypaplać, wygadać się.

We didn't want to tell Mum but Ann blurted the whole thing out.

to hit the roof
Communication
to be extremely angry.
być wściekłym

Dad hit the roof when I got home.

to confide
Communication
to tell someone you trust about personal things that you do not want other people to know.
zwierzyć się

She's the only person I can confide to.

to beckon
Communication
to make a signal to someone with your hand to show that you want them to come towards you.
skinąć na kogoś

She beckoned at the child , who came running.

to gabble
Communication
to say sth so quickly that people cannot hear you or understand you properly
powiedzieć coś niezrozumiale

Just calm down, stop gabbling, and tell me what has happened.

affair
Communication
a sexual relationship between two people who are not married to each other.
romans

She's having an affair with her boss.

to argue
Communication
to say things (often angrily) that show that you do not agree with sb about sth.
sprzeczać się

The couple next door are always arguing.

to argue
Communication
to give reasons that support your opinion about sth.
dowodzić, że; argumentować

He argued against buying a new computer.

to lapse into
Communication
to go into a particular state.
zapadać w

She lapsed into silence/sleep/a coma.

to snap out of
Communication
to stop being sad or upset and make yourself feel better.
wyjść z depresji

She's been depressed for days. I wish she'd snap out of it.

to natter
Communication
to talk continuously about unimportant things
paplać, gadać

She's been nattering on about the wedding for weeks.

to get a word in edgeways
Communication
to get a chance to speak
dojść do słowa

Once Terry starts talking it's difficult to get a word in edgeways.

to converse
Communication
to talk informally, to have a conversation
rozmawiać

It's difficult to converse rationally with people who hold extremist views.

to discourse on
Communication
to make a long formal speech about sth
przemawiać

Mrs. Hutchins discoursed at length on the ignorance of the frontier people.

to relate to
Communication
to be concerned with a particular subject
odnosić się

That question doesn't relate to the subject we're discussing.

to relate to
Communication
to be able to understand how somebody feels
znajdować wspólny język

She finds it difficult to relate to children.

not bring yourself to do sth
Communication
if you cannot bring yourself to do sth, you cannot make yourself do it
nie móc zdobyć się na coś, nie móc zmusić się do czegoś

She couldn't bring herself to touch it.

to scowl
Communication
to look at someone in an angry way
zmierzyć kogoś wzrokiem

When he said he didn't agree with her she scowled at him and left the room.

to grumble
Communication
to keep complaining in an unhappy way
narzekać

The farmers are always grumbling about the weather.

to stammer
Communication
to say sth with a lot of pauses and repeated sounds
jąkać się

He stammered an apology and left quickly.

phoney
Communication
false, intended to deceive sb.
fałszywy

He gave the police a phony address.

fraternity
Communication
a feeling of friendship between members of a group
braterstwo

the revolutionary ideas of fraternity and equality

to bottle up
Communication
to deliberately not allow yourself to show your feelings and emotions
ukrywać, tłumić, uczucia

It is far better to cry than to bottle up your feelings.

blow a kiss
Communication
to kiss your hand and then pretend to blow the kiss towards somebody
wysyłać całusy

to blow a fuse to blow your top
Communication
to get very angry
zdenerwować się, wkurzyć

to blow the gaff on sb/sth
Communication
to tell sth secret, especially by mistake
wygadać się

blubber (<I>informal, disapproving</I>)
Communication
to cry noisily
beczeć

There he sat blubbering like a baby.

emphasis
Communication
the extra force given to a word or phrase when spoken, especially in order to show that it is important; a way of writing a word ( for example drawing a line underneath it ) to show that it is important
podkreślenie

'I can assure you' she added with emphasis, 'the figures are correct'

emphasize
Communication
to give special importance to sth
podkreślać, uwypuklać

She emphasized that her plan would mean sacrifices and hard work.

emphasize
Communication
to make sth more noticeable
akcentować

She swept her hair back from her face to emphasize her high cheekbones.

explicate
Communication
to explain an idea or a work of literature in a lot of detail
wyjaśniać, objaśniać

How can we best explicate 'King Lear' and understand it?

fiddle with sth
Communication
to keep touching or moving sth with your hands, especially because you are bored or nervous
bawić się czymś bezmyślnie

He was fiddling with keys while he talked to me.

to fidget
Communication
to keep moving your body, your hands or feet because you are nervous, bored or excited
wiercić się, kręcić się

Sit still and stop fidgeting.

a fidget
Communication
a person who's always fidgeting
osoba wiercąca się, niecierpliwa, nerwowa

fidgety
Communication
unable to remain still or quiet
niespokojny

The children get fidgety if they have nothing to do.

flatter
Communication
to say nice things about sb often in a way that is not sincere because you want them to do sth for you or you want to please them
pochlebiać, mówić komplementy

Are you trying to flatter me?

flatter
Communication
to make sb seem more attractive or better than they really are

That color doesn't flatter many people. The score line flattered England. (they didn't deserve to get such a high score)

flatter
Communication
to be\feel flattered , to be pleased because sb has made you feel important and special

He was flattered by her attention. I was flattered at being asked to give a lecture

frown
Communication
~ at sb/sth, to make a serious, angry or worried expression by bringing your eyebrows closer together so that lines appear on your forehead
marszczyć brwi

What are you frowning at me for? She frowned with concentration.

frown
Communication
(in speech) frown on/upon sb/sth - to disapprove of sb/sth
krzywo patrzec na coś/kogoś

In her family, any expression of feeling was frowned upon. She looked up with a puzzled frown on her face.

gibberish
Communication
words that have no meaning or are impossible to understand
bełkot

You were talking gibberish in your sleep.

1-50 z 2565
poprzednia |
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?