Filologia angielska - słownictwo

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
51-100 z 2565
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

gibber

to speak quickly in a way that is difficult to understand, often because of fear bełkotać He cowered in the corner gibbering with terror.

glare

~ at sb/sth, to look at sb/sth in an angry way patrzeć ze złością He didn't shout, he just glared at me silently.

glare

I looked at her and she glared furiously back. spojrzeć się

glower

~ at sb/sth, to look in an angry, aggressive way patrzeć z gniewem

grin

to smile widely usmiechać się szeroko They grinned with delight when they heard our news.

grouch

a person who complains a lot maruda, zrzęda I can't stand him - he's such an old grouch.

grouch

a complaint about sth unimportant zrzędzić, marudzić, gderać Students always have plenty of grouches.

nag

~ at sb - to keep complaining at sb about their behavior or keep asking them to do sth nie dawać komuś spokoju, marudzić, nagabywac do zrobienia czegoś Stop nagging - I'll do it as soon as I can. She has been nagging him to paint the window.

nag

to worry or irritate you continuously nękać A feeling of unease nagged at her. Doubts nagged me all evening.

nod

if you nod, nod your head or your head nods, you move your head up and down to show agreement, understanding. przytakiwać, kiwać głową I asked him if he would help me and he nodded. He nodded sympathetically.

nod

to have a nodding acquaintance with sb/sth, to only know sb/sth slightly znać się z widzenia

nod

a nod and a wink\ a nod is as good as a wink, used to say that a suggestion or a hint will be understood without anything more being said Everything could be done by a nod and a wink.

nod

on the nod - If a proposal is accepted on the nod it is accepted without any discussion. z miejsca, bez problemu, bez sprzeciwu

peer

to look closely or carefully at sth, especially when you cannot see it clearly przypatrywać się, przyglądać się She kept peering over her shoulders. We peered into the shadows.

pout

if you pout, pout your lips or if your lips pout, you push out your lips to show you are annoyed or to look sexually attractive. nadymać wargi He pouted angrily. Her lips pouted invitingly. Her lips were set in a pout of annoyance.

purse

to purse sb's lips , to form your lips into a small tight round shape, for example to show disapproval. zaciskać usta

scowl

to scowl at sbsth - to look at sb/sth in an angry or annoyed way spojrzeć gniewnie The receptionist scowled at me.

scowl

an angry look or expression patrzeć wilkiem, krzywić się He looked at me with a scowl.

sneer

to show that you have no respect for sb by the expression on your face or the way you speak drwić, szydzić He sneered at people who liked pop music.

sneer

a sneering comment or laugh szyderczy, dwiący uśmiech lub uwaga 'You? A writer?' She sneered.

snort

to make a loud sound by breathing air out noisily through your nose, especially to show that you are angry or amused parskać, prychać She snorted in disgust. The horse snorted and tossed its head. 'You!' he snorted contemptuously.

snort

to give a snort of disgust/laughter parskać, prychać to snort with laughter/annoyance

stammer

to speak with difficulty, repeating sounds or words and often stopping before saying things correctly jąkać się Many children stammer but grow out of it. Ww-what?' he stammered. She was barely able to stammer out a description of her attacker

stutter

to have difficulty speaking because you cannot stop yourself from repeating the first sound of some words several times zacinać się, jąkać się I managed to stutter the reply.

talk

talk the hind legs of a donkey (informal),to talk too much, especially about boring or unimportant things gadać dużo, czesto nieistotntych rzeczy

talk

talk through your hat (informal), to say silly things while you are talking about a subject you don't understand pleść co ślina na język przyniesie

tantrum

a sudden short period of angry and unreasonable behaviour, especially in a child napad złości to have/throw a tantrum

tip off

A piece of information that sb gives to the police to warn them about an illegal activity dać cynk, przekazać poufne informacje The man was arrested after an anonymous tip-off.

tip off

tip sb a winktip the wink to sb, to give sb secret information that they can use to gain advantage for themselves dać cynk

toady

to toady to sb, a person who treats sb more important with special kindness or respect in order to gain their favor or help podlizywać się She's always toadying to her boss, it's awful.

wave

wave at sb machać komuś Who's that waving at you?

wave

wave sb through/on, wave to show sb that they can go through or continue their journey machnięciem ręki kazać przejść At the border the customs officer just waved us through.

wave

give sb a wave (in order to say hello or goodbye) pomachać I gave him a friendly wave.

wring

to wring sb's hand, to squeeze sb's hand very tightly when you shake hands ściskać czyjeś ręce

wring

to wring your hands, to hold your hands together, twist and squeeze them in a way that shows you are anxious or upset, especially when you cannot change the situation załamywać ręce

safeguards (against)

sth that is designed to protect people from harm, risk or danger Stronger legal safeguards are needed to protect the consumer.

excessive

greater than appropriate nadmierny, w nadmiarze The amount of offensive material exposed in films nowadays is surely excessive.

to infringe (on)

to limit ograniczać, naruszać Many people think that censorship infringes on their freedom.

gratuitous

unnecessary niepotrzebny Certain scenes in action films are too violent and gratuitous.

tabloid

a newspaper that has a lot of stories about sex, famous people, etc., but not much serious news brukowiec Tabloids tend to make a mountain out of a molehill in order to attract potential readers.

miscarriage of justice

a situation when a court wrongly punishes someone for something he or she did not commit pomyłka sądowa After spending 5 months in prison Peter was pardoned and the judge admitted that his case was an obvious miscarriage of justice.

to convict

to prove or announce that someone is guilty of a crime skazać, zasądzić After the trial McVeigh was convicted and sentenced to death.

to acquit

to decide officially that someone is not guilty of a crime uniewinnić Yesterday all the petty criminals were acquitted!

death row

the part of a prison where prisoners are kept while waiting for execution cela śmierci Before the execution the murderer spent 48 hours in the death row.

attorney

a lawyer (in American English) obrońca w sądzie If you are guilty of a serious offence you need a good attorney to get you out of the trouble.

to burden

(used in passive - be burden with / by) to have a lot of problems because of a particular reason być obciążonym czymś My uncle John is burdened with a debt.

remorse

feeling of being sorry for doing something bad skrucha, wyrzut sumienia When I found her crying in her room I was full of remorse for what I had done.

anguish

mental or physical suffer caused by pain or worry udręka, boleść When my friend died in an accident all I felt was anguish and sorrow.

hatred

an angry feeling of extreme dislike for someone or something nienawiść When I asked her what had happened she replied with hatred and anger.

trauma

1) a very unpleasant and upsetting experience uraz
51-100 z 2565
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: