'bet' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

bet

II forma (past tense)

bet

III forma (past participle)

bet

posłuchaj wymowyplay
zakładać się, obstawiać

odmiana bet w przykładach:

I forma

play I bet a thousand bucks that their marriage will not last long.Stawiam tysiąc dolców, że ich małżeństwo długo nie potrwa.
play Do you want to bet which of us will get there first?Chcesz się założyć który z nas dotrze tam pierwszy?

II forma

play He bet large sums of money on that horse and is now broke.Postawił na tego konia duże pieniądze i jest teraz spłukany.
play I bet him twenty bucks that he wouldn't get there before me.Założyłem się z nim o dwadziescia dolców, że nie dotrze tam przede mną.

III forma

play I've just bet with John that I will find a new job in two weeks.Właśnie założyłem się z Johnem, że w ciągu dwóch tygodni znajdę nową pracę.
play We've bet a few thousand on that horse since last season.Od zeszłego sezonu postawiliśmy na tego konia kilka tysięcy.

IV forma

play Why on earth are you betting all we have on a horse?!Czemu u licha stawiasz wszystko co mamy na jakiegoś konia?!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: