'cost' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

cost

II forma (past tense)

cost

III forma (past participle)

cost

posłuchaj wymowyplay
kosztować

odmiana cost w przykładach:

I forma

playHow much does it cost?Ile to kosztuje?
playThis affair may cost you your career.Ten romans może cię kosztować karierę.
playA car like this costs a lot.Taki samochód dużo kosztuje.

II forma

playIt cost a lot but it was worth its price.Kosztował dużo, ale był wart swojej ceny.
playA new guitar cost too much. I couldn't afford one.Nowa gitara kosztowala zbyt dużo. Nie było mnie na nią stać.

III forma

playIt has already cost me too much time.To mnie już kosztowało zbyt wiele czasu.
playWe cancelled the trip to India because it would have cost us a fortune.Odwołaliśmy wycieczkę do Indii, bo kosztowałaby nas fortunę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: