'cost' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

cost

II forma (past tense)

cost

III forma (past participle)

cost

posłuchaj wymowyplay
kosztować

odmiana cost w przykładach:

I forma

play How much does it cost?Ile to kosztuje?
play This affair may cost you your career.Ten romans może cię kosztować karierę.
play A car like this costs a lot.Taki samochód dużo kosztuje.

II forma

play It cost a lot but it was worth its price.Kosztował dużo, ale był wart swojej ceny.
play A new guitar cost too much. I couldn't afford one.Nowa gitara kosztowala zbyt dużo. Nie było mnie na nią stać.

III forma

play It has already cost me too much time.To mnie już kosztowało zbyt wiele czasu.
play We cancelled the trip to India because it would have cost us a fortune.Odwołaliśmy wycieczkę do Indii, bo kosztowałaby nas fortunę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: