'do' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

do

II forma (past tense)

did

III forma (past participle)

done

posłuchaj wymowyplay
robić

odmiana do w przykładach:

I forma

play Tell me what to do.Powiedz mi, co robić.
play I'm not going to do anything.Nie zamierzam nic robić.
play Can you do me a favour?Czy możesz mi zrobić przysługę?
play Susie always does her homework on time.Susie zawsze odrabia pracę domową na czas.
play They always do their best.Oni zawsze robią wszystko, co w ich mocy.

II forma

play Who did this to you?Kto ci to zrobił?
play We did business with them many years ago.Robiliśmy z nimi interesy wiele lat temu.
play I did all I could to help her.Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby jej pomóc.

III forma

play Look what you've done!Zobacz, co zrobiłeś!
play I've done about ten exercises and I still don't understand reported speech.Zrobiłem około dzięsięciu ćwiczeń i nadal nie rozumiem mowy zależnej.
play Have you done your homework yet?Odrobiłeś już pracę domową?
play If you'd done it earlier, you wouldn't be in trouble now.Gdybyś to zrobił wcześniej, nie byłbyś teraz w kłopotach.

IV forma

play What are you doing?Co robisz?
play I'm not doing anything wrong!Nie robię nic złego!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: