'do' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

do

II forma (past tense)

did

III forma (past participle)

done

posłuchaj wymowyplay
robić

odmiana do w przykładach:

I forma

playTell me what to do.Powiedz mi, co robić.
playI'm not going to do anything.Nie zamierzam nic robić.
playCan you do me a favour?Czy możesz mi zrobić przysługę?
playSusie always does her homework on time.Susie zawsze odrabia pracę domową na czas.
playThey always do their best.Oni zawsze robią wszystko, co w ich mocy.

II forma

playWho did this to you?Kto ci to zrobił?
playWe did business with them many years ago.Robiliśmy z nimi interesy wiele lat temu.
playI did all I could to help her.Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby jej pomóc.

III forma

playLook what you've done!Zobacz, co zrobiłeś!
playI've done about ten exercises and I still don't understand reported speech.Zrobiłem około dzięsięciu ćwiczeń i nadal nie rozumiem mowy zależnej.
playHave you done your homework yet?Odrobiłeś już pracę domową?
playIf you'd done it earlier, you wouldn't be in trouble now.Gdybyś to zrobił wcześniej, nie byłbyś teraz w kłopotach.

IV forma

playWhat are you doing?Co robisz?
playI'm not doing anything wrong!Nie robię nic złego!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: