'dream' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

dream

II forma (past tense)

dreamt

III forma (past participle)

dreamt

posłuchaj wymowyplay
śnić, marzyć

odmiana dream w przykładach:

I forma

playI dream of having more children.Marzę, żeby mieć więcej dzieci.
playI sometimes dream about Derek - my old friend from school.Czasem śni mi się Derek - stary kolega ze szkoły.
playHe dreams that one day he'll be rich.Marzy o tym, że pewnego dnia będzie bogaty.

II forma

playLast night I dreamt that I was a little girl again.Zeszłej nocy śniło mi się, że znowu byłam małą dziewczynką.
playWhen I was at university, I dreamt of a career in advertising.Kiedy byłam na studiach, marzyłam o karierze w reklamie.

III forma

playI've never dreamt that I could go that far.Nigdy nie marzyłem, że mogę zajść tak daleko.
playHe's dreamt about her many times.Wiele razy mu się śniła.

IV forma

playLook at the dog! He's probably dreaming he's chasing a cat!Spójrz na tego psa! Chyba mu się śni, że goni kota!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: