'drink' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

drink

II forma (past tense)

drank

III forma (past participle)

drunk

posłuchaj wymowyplay
pić

odmiana drink w przykładach:

I forma

playYou drink too much.Za dużo pijesz.
playMy mother doesn't drink coffee at all.Moja mama w ogóle nie pije kawy.
playWould you like to drink something?Chciałbyś się czegoś napić?
playMy grandma always drinks a glass of milk before sleep.Moja babcia zawsze pije szklankę mleka przed snem.

II forma

playI drank too much at the party. I felt sick.Za dużo wypiłem na imprezie. Było mi niedobrze.
playHe couldn't eat but he drank a little water.Nie mógł jeść, ale wypił trochę wody.
playWho drank my wine?Kto wypił moje wino?

III forma

playI haven't drunk anything since the morning.Od rana nic nie piłem.
playHave you ever drunk pink champagne?Piłeś kiedyś różowy szampan?
playNo wonder you're feeling sick now. You shouldn't have drunk so much on an empty stomach.Nic dziwnego, że ci teraz niedobrze. Nie powinieneś był tyle pić na pusty żołądek.

IV forma

playAre you drinking another glass of wine? Don't you think you've had enough?Pijesz kolejny kieliszek wina? Nie sądzisz, że już ci wystarczy?
playWe usually have water with dinner. We're drinking wine today to celebrate Ann's promotion.Zwykle do obiadu pijemy wodę. Dziś pijemy wino, żeby uczcić awans Anny.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: