'drink' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

drink

II forma (past tense)

drank

III forma (past participle)

drunk

posłuchaj wymowyplay
pić

odmiana drink w przykładach:

I forma

play You drink too much.Za dużo pijesz.
play My mother doesn't drink coffee at all.Moja mama w ogóle nie pije kawy.
play Would you like to drink something?Chciałbyś się czegoś napić?
play My grandma always drinks a glass of milk before sleep.Moja babcia zawsze pije szklankę mleka przed snem.

II forma

play I drank too much at the party. I felt sick.Za dużo wypiłem na imprezie. Było mi niedobrze.
play He couldn't eat but he drank a little water.Nie mógł jeść, ale wypił trochę wody.
play Who drank my wine?Kto wypił moje wino?

III forma

play I haven't drunk anything since the morning.Od rana nic nie piłem.
play Have you ever drunk pink champagne?Piłeś kiedyś różowy szampan?
play No wonder you're feeling sick now. You shouldn't have drunk so much on an empty stomach.Nic dziwnego, że ci teraz niedobrze. Nie powinieneś był tyle pić na pusty żołądek.

IV forma

play Are you drinking another glass of wine? Don't you think you've had enough?Pijesz kolejny kieliszek wina? Nie sądzisz, że już ci wystarczy?
play We usually have water with dinner. We're drinking wine today to celebrate Ann's promotion.Zwykle do obiadu pijemy wodę. Dziś pijemy wino, żeby uczcić awans Anny.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: