'give' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

give

II forma (past tense)

gave

III forma (past participle)

given

posłuchaj wymowyplay
dawać

odmiana give w przykładach:

I forma

playMy husband never gives me jewellery or perfume. I only get books from him.Mąż nie daje mi nigdy biżuterii czy perfum. Dostaję od niego tylko książki.
playI don't think their marriage will last. I give them two years.Nie sądzę, żeby ich małżeństwo przetrwało. Daję im dwa lata.

II forma

playWho gave you this letter? It's private.Kto ci dał ten list? Jest prywatny.

III forma

playI've never given you any reason to think I'm in love with you.Nie dałam ci nigdy żadnego powodu, żebyś pomyślał, że jestem w tobie zakochana.

IV forma

playI'm giving you the last chance to tell the truth or I'll call the police.Daję ci ostatnią szansę, żebyś powiedział prawdę, albo zadzwonię na policję.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: