'hide' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

hide

II forma (past tense)

hid

III forma (past participle)

hidden

posłuchaj wymowyplay
chować, ukrywać

odmiana hide w przykładach:

I forma

play You'll never hide from them. They'll find you everywhere.Nigdy się przed nimi nie ukryjesz. Wszędzie cię znajdą.
play Most men hide their feelings deep inside.Większość mężczyzn chowa swoje uczucia bardzo głęboko.

II forma

play The police still don't know where the murderer hid the body.Policja nadal nie wie, gdzie morderca ukrył ciało.
play When she heard someone opening the door she hid under the bed.Kiedy usłyszała, że ktoś otwiera drzwi, schowała się pod łóżkiem.

III forma

play We've hidden the money. You're not going to find it.Ukryliśmy pieniądze. Nie znajdziesz ich.

IV forma

play What are you hiding there?Co tam chowasz?
play I'm not hiding anything. I told you the truth.Niczego nie ukrywam. Powiedziałem ci prawdę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: