'lay (put)' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

lay (put)

II forma (past tense)

laid

III forma (past participle)

laid

posłuchaj wymowyplay
położyć, kłaść

odmiana lay (put) w przykładach:

I forma

play On Christmas Eve we always lay some hay under the table cloth.W Wigilię zawsze kładziemy trochę siana pod obrus.
play I like it when my wife gently lays her hands on my shoulders and looks me in the eyes.Lubię, gdy żona delikatnie kładzie mi ręce na ramionach i patrzy mi w oczy.

II forma

play When the nurse laid a letter on my pillow I knew it was from my husband.Kiedy pielęgniarka położyła na mojej poduszce list, wiedziałam, że jest od mojego męża.
play The company laid emphasis on customer satisfaction.Firma kładła nacisk na zadowolenie klientów.

III forma

play We've always laid strong emphasis on the quality of teaching in our school.Zawsze kładliśmy silny nacisk na jakość nauczania w naszej szkole.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: