'lie (recline)' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

lie (recline)

II forma (past tense)

lay

III forma (past participle)

lain

posłuchaj wymowyplay
leżeć, kłaść się

odmiana lie (recline) w przykładach:

I forma

play When the sun comes out, our cat lies on the terrace.Kiedy wychodzi słońce, nasz kot kładzie się na tarasie.

II forma

play Johnny lay down on the floor in front of the fireplace.Johnny położył się na podłodze przed kominkiem.
play We lay on the grass all day.Cały dzień leżeliśmy na trawie.

III forma

play Our dog hasn't lain on his new blanket yet. I think he doesn't like it.Nasz pies nie leżał jeszcze na swoim nowym kocu. Chyba go nie lubi.

IV forma

play Jenny's lying in the garden again. She's trying to get some suntan.Jenny znowu leży w ogrodzie. Próbuje się trochę opalić.
play The weather is beautiful, I'm lying on the beach. Wish you were here.Pogoda jest piękna, leżę na plaży. Szkoda, że cię tu nie ma.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: