'make' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

make

II forma (past tense)

made

III forma (past participle)

made

posłuchaj wymowyplay
robić, wykonywać

odmiana make w przykładach:

I forma

play Tom doesn't let anyone use his camera. He sometimes makes an exception for me.Tom nie pozwala nikomu korzystać ze swojego aparatu. Czasem robi dla mnie wyjątek.
play Sometimes small changes make a big difference.Czasem małe zmiany robią dużą różnicę.

II forma

play I made a cake for Tom's birthday.Na urodziny Toma zrobiłam ciasto.
play You made a lot of mistakes in your essay.Zrobiłeś wiele błędów w swoim wypracowaniu.

III forma

play Have you made breakfast for the guests yet?Zrobiłeś już śniadanie dla gości?

IV forma

play We're making a bird feeder. We want to put it in the garden.Robimy karmnik dla ptaków. Chcemy go postawić w ogrodzie.
play John's making a career in advertising. He's recently been promoted.John robi karierę w reklamie. Ostatnio dostał awans.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: