'make' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

make

II forma (past tense)

made

III forma (past participle)

made

posłuchaj wymowyplay
robić, wykonywać

odmiana make w przykładach:

I forma

playTom doesn't let anyone use his camera. He sometimes makes an exception for me.Tom nie pozwala nikomu korzystać ze swojego aparatu. Czasem robi dla mnie wyjątek.
playSometimes small changes make a big difference.Czasem małe zmiany robią dużą różnicę.

II forma

playI made a cake for Tom's birthday.Na urodziny Toma zrobiłam ciasto.
playYou made a lot of mistakes in your essay.Zrobiłeś wiele błędów w swoim wypracowaniu.

III forma

playHave you made breakfast for the guests yet?Zrobiłeś już śniadanie dla gości?

IV forma

playWe're making a bird feeder. We want to put it in the garden.Robimy karmnik dla ptaków. Chcemy go postawić w ogrodzie.
playJohn's making a career in advertising. He's recently been promoted.John robi karierę w reklamie. Ostatnio dostał awans.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: