'saw' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

saw

II forma (past tense)

sawed

III forma (past participle)

sawn

posłuchaj wymowyplay
piłować

odmiana saw w przykładach:

I forma

play The machine saws along the red line and the ready pieces drop into that huge container.Maszyna piłuje wzdłuż tej czerwonej linii i gotowe kawałki wpadają do tamtego wielkiego pojemnika.

II forma

play He grabbed a plank and sawed it in half.Chwycił deskę i przepiłował ją na pół.

III forma

play We've just sawn a tree into planks. We're going to build a shed in the garden.Właśnie przepiłowaliśmy drzewo na deski. Zamierzamy zbudować szopę w ogrodzie.

IV forma

play The bird feeder will be ready in ten minutes. I'm sawing the last piece of wood.Karmnik dla ptaków będzie gotowy za dziesięć minut. Piłuję ostatni kawałek drewna.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: