'split' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

split

II forma (past tense)

split

III forma (past participle)

split

posłuchaj wymowyplay
dzielić, rodzielać

odmiana split w przykładach:

I forma

play The management's recent proposal of a new bonus system splits our employees.Niedawna propozycja zarządu w sprawie nowego systemu premiowego dzieli naszych pracowników.

II forma

play The children naturally split into groups.Dzieci naturalnie podzieliły się na grupy.

III forma

play I've split the money between my two grandsons.Podzieliłem pieniądze między swoich dwóch wnuków.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: