'steal' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

steal

II forma (past tense)

stole

III forma (past participle)

stolen

posłuchaj wymowyplay
kraść

odmiana steal w przykładach:

I forma

play There's a thief in our block. Someone regularly steals bikes that the tenants leave in the hall.W naszym bloku jest złodziej. Ktoś regularnie kradnie rowery, które lokatorzy zostawiają w korytarzu.

II forma

play They were so poor that the father stole food for the children.Byli tak biedni, że ojciec kradł jedzenie dla dzieci.

III forma

play Are you accusing me of theft?! I have never stolen anything in my life!Oskarżasz mnie o kradzież? Nigdy w życiu niczego nie ukradłem!

IV forma

play Someone's stealing students' stuff from the lockers.Ktoś kradnie studentom rzeczy z szafek.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: