'awake' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik awake — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
awake
II forma (past tense)
awoke
III forma (past participle)
awoken
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
obudzić

odmiana awake w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHis arrival will probably awake some memories. Jego przyjazd prawdopodobnie obudzi niektóre wspomnienia.
II forma
(past tense)
playA strange noise awoke him in the middle of the night. Dziwny hałas obudził go w środku nocy.
playWhen they finally awoke from a long sleep, they didn't know where they were. Kiedy w końcu zbudzili się z długiego snu, nie wiedzieli, gdzie są.
III forma
(past participle)
playI'm afraid that their proposal has awoken old disagreements between parties. Obawiam sie, że ich propozycja obudziła dawne niesnaski międzypartyjne.
IV forma
(gerund)
playThe patient's slowly awaking. Pacjent powoli się wybudza.