'bet' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik bet — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
bet
II forma (past tense)
bet
III forma (past participle)
bet
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zakładać się, obstawiać

odmiana bet w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI bet a thousand bucks that their marriage will not last long. Stawiam tysiąc dolców, że ich małżeństwo długo nie potrwa.
playDo you want to bet which of us will get there first? Chcesz się założyć który z nas dotrze tam pierwszy?
II forma
(past tense)
playHe bet large sums of money on that horse and is now broke. Postawił na tego konia duże pieniądze i jest teraz spłukany.
playI bet him twenty bucks that he wouldn't get there before me. Założyłem się z nim o dwadziescia dolców, że nie dotrze tam przede mną.
III forma
(past participle)
playI've just bet with John that I will find a new job in two weeks. Właśnie założyłem się z Johnem, że w ciągu dwóch tygodni znajdę nową pracę.
playWe've bet a few thousand on that horse since last season. Od zeszłego sezonu postawiliśmy na tego konia kilka tysięcy.
IV forma
(gerund)
playWhy on earth are you betting all we have on a horse?! Czemu u licha stawiasz wszystko co mamy na jakiegoś konia?!