'cost' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik cost — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
cost
II forma (past tense)
cost
III forma (past participle)
cost
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
kosztować
REKLAMA

odmiana cost w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playHow much does it cost? Ile to kosztuje?
playThis affair may cost you your career. Ten romans może cię kosztować karierę.
playA car like this costs a lot. Taki samochód dużo kosztuje.
II forma
(past tense)
playIt cost a lot but it was worth its price. Kosztował dużo, ale był wart swojej ceny.
playA new guitar cost too much. I couldn't afford one. Nowa gitara kosztowala zbyt dużo. Nie było mnie na nią stać.
III forma
(past participle)
playIt has already cost me too much time. To mnie już kosztowało zbyt wiele czasu.
playWe cancelled the trip to India because it would have cost us a fortune. Odwołaliśmy wycieczkę do Indii, bo kosztowałaby nas fortunę.
REKLAMA