'do' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik do — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
do
II forma (past tense)
did
III forma (past participle)
done
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
robić

odmiana do w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playTell me what to do. Powiedz mi, co robić.
playI'm not going to do anything. Nie zamierzam nic robić.
playCan you do me a favour? Czy możesz mi zrobić przysługę?
playSusie always does her homework on time. Susie zawsze odrabia pracę domową na czas.
playThey always do their best. Oni zawsze robią wszystko, co w ich mocy.
II forma
(past tense)
playWho did this to you? Kto ci to zrobił?
playWe did business with them many years ago. Robiliśmy z nimi interesy wiele lat temu.
playI did all I could to help her. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby jej pomóc.
III forma
(past participle)
playLook what you've done! Zobacz, co zrobiłeś!
playI've done about ten exercises and I still don't understand reported speech. Zrobiłem około dzięsięciu ćwiczeń i nadal nie rozumiem mowy zależnej.
playHave you done your homework yet? Odrobiłeś już pracę domową?
playIf you'd done it earlier, you wouldn't be in trouble now. Gdybyś to zrobił wcześniej, nie byłbyś teraz w kłopotach.
IV forma
(gerund)
playWhat are you doing? Co robisz?
playI'm not doing anything wrong! Nie robię nic złego!