'give' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik give — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
give
II forma (past tense)
gave
III forma (past participle)
given
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
dawać

odmiana give w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy husband never gives me jewellery or perfume. I only get books from him. Mąż nie daje mi nigdy biżuterii czy perfum. Dostaję od niego tylko książki.
playI don't think their marriage will last. I give them two years. Nie sądzę, żeby ich małżeństwo przetrwało. Daję im dwa lata.
II forma
(past tense)
playWho gave you this letter? It's private. Kto ci dał ten list? Jest prywatny.
III forma
(past participle)
playI've never given you any reason to think I'm in love with you. Nie dałam ci nigdy żadnego powodu, żebyś pomyślał, że jestem w tobie zakochana.
IV forma
(gerund)
playI'm giving you the last chance to tell the truth or I'll call the police. Daję ci ostatnią szansę, żebyś powiedział prawdę, albo zadzwonię na policję.