'lay (put)' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik lay (put) — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
lay (put)
II forma (past tense)
laid
III forma (past participle)
laid
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
położyć, kłaść

odmiana lay (put) w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playOn Christmas Eve we always lay some hay under the table cloth. W Wigilię zawsze kładziemy trochę siana pod obrus.
playI like it when my wife gently lays her hands on my shoulders and looks me in the eyes. Lubię, gdy żona delikatnie kładzie mi ręce na ramionach i patrzy mi w oczy.
II forma
(past tense)
playWhen the nurse laid a letter on my pillow I knew it was from my husband. Kiedy pielęgniarka położyła na mojej poduszce list, wiedziałam, że jest od mojego męża.
playThe company laid emphasis on customer satisfaction. Firma kładła nacisk na zadowolenie klientów.
III forma
(past participle)
playWe've always laid strong emphasis on the quality of teaching in our school. Zawsze kładliśmy silny nacisk na jakość nauczania w naszej szkole.