'lie (recline)' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik lie (recline) — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
lie (recline)
II forma (past tense)
lay
III forma (past participle)
lain
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
leżeć, kłaść się

odmiana lie (recline) w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen the sun comes out, our cat lies on the terrace. Kiedy wychodzi słońce, nasz kot kładzie się na tarasie.
II forma
(past tense)
playJohnny lay down on the floor in front of the fireplace. Johnny położył się na podłodze przed kominkiem.
playWe lay on the grass all day. Cały dzień leżeliśmy na trawie.
III forma
(past participle)
playOur dog hasn't lain on his new blanket yet. I think he doesn't like it. Nasz pies nie leżał jeszcze na swoim nowym kocu. Chyba go nie lubi.
IV forma
(gerund)
playJenny's lying in the garden again. She's trying to get some suntan. Jenny znowu leży w ogrodzie. Próbuje się trochę opalić.
playThe weather is beautiful, I'm lying on the beach. Wish you were here. Pogoda jest piękna, leżę na plaży. Szkoda, że cię tu nie ma.