'make' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik make — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
make
II forma (past tense)
made
III forma (past participle)
made
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
robić, wykonywać

odmiana make w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playTom doesn't let anyone use his camera. He sometimes makes an exception for me. Tom nie pozwala nikomu korzystać ze swojego aparatu. Czasem robi dla mnie wyjątek.
playSometimes small changes make a big difference. Czasem małe zmiany robią dużą różnicę.
II forma
(past tense)
playI made a cake for Tom's birthday. Na urodziny Toma zrobiłam ciasto.
playYou made a lot of mistakes in your essay. Zrobiłeś wiele błędów w swoim wypracowaniu.
III forma
(past participle)
playHave you made breakfast for the guests yet? Zrobiłeś już śniadanie dla gości?
IV forma
(gerund)
playWe're making a bird feeder. We want to put it in the garden. Robimy karmnik dla ptaków. Chcemy go postawić w ogrodzie.
playJohn's making a career in advertising. He's recently been promoted. John robi karierę w reklamie. Ostatnio dostał awans.