'saw' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik saw — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
saw
II forma (past tense)
sawed
III forma (past participle)
sawn
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
piłować

odmiana saw w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe machine saws along the red line and the ready pieces drop into that huge container. Maszyna piłuje wzdłuż tej czerwonej linii i gotowe kawałki wpadają do tamtego wielkiego pojemnika.
II forma
(past tense)
playHe grabbed a plank and sawed it in half. Chwycił deskę i przepiłował ją na pół.
III forma
(past participle)
playWe've just sawn a tree into planks. We're going to build a shed in the garden. Właśnie przepiłowaliśmy drzewo na deski. Zamierzamy zbudować szopę w ogrodzie.
IV forma
(gerund)
playThe bird feeder will be ready in ten minutes. I'm sawing the last piece of wood. Karmnik dla ptaków będzie gotowy za dziesięć minut. Piłuję ostatni kawałek drewna.