'spend' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik spend — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
spend
II forma (past tense)
spent
III forma (past participle)
spent
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
spędzać, wydawać

odmiana spend w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe spend all our holidays in our cottage at the seaside. Spędzamy wszystkie wakacje w naszym domku nad morzem.
playMaggie spends a lot of money on clothes. Maggie wydaje dużo pieniędzy na ubrania.
II forma
(past tense)
playWe spent the last week of August in the mountains. Ostatni tydzień sierpnia spędziliśmy w górach.
playI can't believe you spent half of your salary on such crap. Nie mogę uwierzyć, że wydałeś pół pensji na takie dziadostwo.
III forma
(past participle)
playI've already spent all my pocket money and it's only the middle of the month. Wydałem już całe kieszonkowe, a jest dopiero połowa miesiąca.
playWe've just spent a week with Lucy's parents. Właśnie spędziliśmy tydzień z rodzicami Lucy.
IV forma
(gerund)
playMy savings are gone and we're now spending John's money. Moje oszczędności się skończyły i wydajemy teraz pieniądze Johna.