'split' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik split — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
split
II forma (past tense)
split
III forma (past participle)
split
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
dzielić, rodzielać

odmiana split w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe management's recent proposal of a new bonus system splits our employees. Niedawna propozycja zarządu w sprawie nowego systemu premiowego dzieli naszych pracowników.
II forma
(past tense)
playThe children naturally split into groups. Dzieci naturalnie podzieliły się na grupy.
III forma
(past participle)
playI've split the money between my two grandsons. Podzieliłem pieniądze między swoich dwóch wnuków.