'steal' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik steal — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
steal
II forma (past tense)
stole
III forma (past participle)
stolen
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
kraść

odmiana steal w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThere's a thief in our block. Someone regularly steals bikes that the tenants leave in the hall. W naszym bloku jest złodziej. Ktoś regularnie kradnie rowery, które lokatorzy zostawiają w korytarzu.
II forma
(past tense)
playThey were so poor that the father stole food for the children. Byli tak biedni, że ojciec kradł jedzenie dla dzieci.
III forma
(past participle)
playAre you accusing me of theft?! I have never stolen anything in my life! Oskarżasz mnie o kradzież? Nigdy w życiu niczego nie ukradłem!
IV forma
(gerund)
playSomeone's stealing students' stuff from the lockers. Ktoś kradnie studentom rzeczy z szafek.