'stink' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik stink — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
stink
II forma (past tense)
stank
III forma (past participle)
stunk
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
śmierdzieć, cuchnąć

odmiana stink w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI must wash my hair. It stinks of cigarettes. Muszę umyć włosy. Śmierdzą papierosami.
II forma
(past tense)
playAfter a night in the barn, my clothes stank of damp. Po całej nocy w stodole, moje ubrania śmierdziały wilgocią.
III forma
(past participle)
playI can't stand this smell. The room has never stunk like this! Nie mogę znieść tego zapachu. W tym pokoju jeszcze nigdy tak nie śmierdziało!