'win' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik win — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
win
II forma (past tense)
won
III forma (past participle)
won
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
wygrywać

odmiana win w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI don't want to play chess with you again! You always win! Nie chcę więcej grać z tobą w szachy! Ty zawsze wygrywasz!
II forma
(past tense)
playIn the second half of the match the score was still 2:2, but just before the end Modriani scored a goal and we won! W drugiej połowie meczu wynik był nadal 2:2, ale tuż przed końcem Modriani zdobył gola i wygraliśmy!
III forma
(past participle)
playHave you ever won a competition? Wygrałeś kiedyś jakiś konkurs?
IV forma
(gerund)
playWe're winning and there's only five minutes left! The cup must be ours! Wygrywamy, a zostało tylko pięć minut! Puchar musi być nasz!