'a day off (to have/take/get)' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa day off (to have/take/get)
tłumaczenie:mieć wolne
przykład: playI think I am overworked - I certainly need a day off!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: