'make a fuss about sth' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playmake a fuss about sth
tłumaczenie:robić zamieszanie z jakiegoś powodu
przykład: playGosh! It is just a broken glass. Don't make a fuss about it.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: