'learn sth by heart' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playlearn sth by heart
tłumaczenie:nauczyć się na pamięć
przykład: playThere is no rule why these words collocate, you just need to learn them by heart.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: