'a big noise' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa big noise
tłumaczenie:wielka szycha
przykład: playThis guy is said to be a big noise in drug trafficking. The police have been after him for a long time.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: