'(not) give a toss' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:play(not) give a toss
tłumaczenie:nie obchodzić, nie interesować (w przeczeniach)
przykład: playI don't give a toss that you are tired. You are supposed to finish it today! (nic mnie nie obchodzi, że...)

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: