'it's a foregone conclusion' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playit's a foregone conclusion
tłumaczenie:to jest z góry przesądzone
przykład: playWho was to win this match was a foregone conclusion. The team is the national representation after all...

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: