'a tough nut to crack' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa tough nut to crack
tłumaczenie:twardy orzech do zgryzienia
przykład: playThis project turned out to be a tough nut to crack.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: