'to pick sb's brains' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto pick sb's brains
tłumaczenie:zasięgnąć rady (kogoś kto się na tym zna), skonsultować coś
przykład: playTerry, I need to pick your brains about the computer software - I've heard you are an expert.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: