'a backseat driver' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa backseat driver
tłumaczenie:pasażer bez przerwy pouczający kierowcę samochodu
przykład: playI hated travelling with my parents - my dad took it patiently but, to tell the truth, my mum was a terrible backseat driver.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: