'to read sth from cover to cover' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto read sth from cover to cover
tłumaczenie:przeczytać coś od deski do deski
przykład: playThis novel was so thrilling that I simply read it from cover to cover during one night!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: