'off your own bat' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playoff your own bat
tłumaczenie:z własnej inicjatywy
przykład: playDon't say I told you to do it, you did it off your own bat and I had nothing to do with it.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: