'be in the pay of sb' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playbe in the pay of sb
tłumaczenie:być na usługach kogoś (tajnych)
przykład: playHmmm... I have the impression that some data have been leaking from the company since Hans was employed here... Do you think he may be in the pay of our competitor?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: