'a ray of hope' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa ray of hope
tłumaczenie:promyk nadziei
przykład:
playThere is a ray of hope for humanity after all.
playThank you so much for the ray of hope that shines in your message.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: