'to make a scene' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto make a scene
tłumaczenie:robić scenę, awanturę
przykład: playPlease don't make a scene. I'll do what you want.

inne idiomy ze słowem make: make up one's mind, make amends, make a fool of somebody/yourself, make a fuss about sth, make oneself at home, make oneself scarce, to make ends meet, to make head or tail of sth, to make it a rule to do sth, to make/pull faces, to make a mess of sth

inne idiomy ze słowem scene: not my scene

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: