'a far cry from sth' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa far cry from sth
tłumaczenie:zupełnie inny, nie mający nic wspólnego
przykład: playThis house is a far cry from the one we were shown yesterday; it's much nicer.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: